การประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 ครั้งที่ 1 ของเครือข่ายคลัสเตอร์ดิจิทัลเชียงใหม่

การประชุมประจำเดือนมิถุนายนครั้งที่ 1 ของกลุ่ม CMDH ซึ่งจัดขึ้นที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่โดย นางการะเกด โชติชินรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ และนายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ พร้อมคณะ จากบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เข้าร่วมพบปะ พูดคุย และระดมความคิดเห็น (Focus Group) กับคณะที่ปรึกษา จาก NTFV สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนบน และสมาชิกเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมดิจิทัลเชียงใหม่ (Chiang Mai Digital Hub : CMDH) เพื่อติดตามความคืบหน้าและรับฟังความคิดเห็นประเด็นการดำเนินกิจกรรมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมดิจิทัล) พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561

โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้เดินทางไปเยี่ยมชมธุรกิจของสมาชิก ณ บริษัท เค เอ็น จี สตูดิโอ จำกัด ผู้ผลิตสื่อ Animation ในหลากหลายรูปแบบ ทั้ง 3D Animation, Animated Infographic, 3D Architecture, Character Design, Brochure Design, Illustration และ 3D Model for Game / AR


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/customer/www/chiangmaidigitalhub.com/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 184