การประชุมอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 2 ของกลุ่ม Chiang Mai Digital Hub

การประชุมครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ได้มีการเยี่ยมชมสถานที่ของสมาชิกในกลุ่ม CMDH ซึ่งได้จัดขึ้นที่ Oon IT Valley ซึ่งกรรมการผู้จัดการ คุณอภินันท์ ศิริโยธิพันธุ์ ได้เป็นผู้ประสานงานและดูแลเรื่องอาหารกลางวันสำหรับสมาชิกทุกท่าน

ภายในการประชุมได้มีการลงมติร่วมกันตามหัวข้อต่างๆตามที่ประธานกลุ่มนั้นได้เสนอมาและสมาชิก 2 ท่าน คือ กรรมการผู้จัดการของบริษัท Oon IT Valley และ บริษัท Creativechili Co.,Ltd. ได้มีการนำเสนอธุรกิจและการบริการของบริษัทของตนโดยมีการ live ลง Facebook Page ของ Chiang Mai Digital Hub หลังจบการประชุมได้มีการเยี่ยมชมสถานที่และรับประทานอาหารร่วมกัน