ศึกษาดูงานเพิ่มประสบการณ์ แนวคิด แรงจูงใจ และเชื่อมโยงธุรกิจ วันที่ 2

24 เมษายน 2561 วันที่ 2 ของการศึกษาดูงาน กลุ่มผู้ประกอบการจากคลัสเตอร์ดิจิทัลเชียงใหม่ (Chiangmai Digital Hub : CMDH) คณะที่ปรึกษาของ Northern Thailand Food Valley สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำผู้ตัวแทนประกอบการจากคลัสเตอร์ดิจิทัลเชียงใหม่ (Chiangmai Digital Hub : CMDH) จำนวน 15 ท่าน เข้ารับการศึกษาดูงานเพิ่มประสบการณ์ แนวคิด แรงจูงใจ และเชื่อมโยงธุรกิจ ในพื้นที่จังหวัดระยอง กรุงเทพมหานคร และปทุมธานี ภายใต้กิจกรรมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมดิจิทัล) พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เริ่มต้นการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด จังหวัดปทุมธานี หนึ่งในกิจการด้าน Software House กลุ่มบริษัท Softsquare International เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นการส่งมอบโซลูชั่นที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานให้กับลูกค้า ด้วยแนวคิดการพัฒนา Software “แตกต่างและเหนือกว่า” เน้นการสร้างคนให้มีนิสัยเปลี่ยนแปลงและเติบโตอยู่เสมอ ต้องทำงาน และ เรียนรู้ที่จะออกไปเป็นผู้ประกอบการ เปรียบเสมือนเป็นศูนย์บ่มเพาะของมหาวิทยาลัย เป็นทั้งบ้าน เป็นทั้งที่ทำงาน เป็นทั้งพื้นที่เรียนรู้ และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกประสบการณ์ เตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาอาชีพตั้งแต่ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณราเมศวร์ ศิลปพรหม ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร เป็นผู้บรรยายและพาชมสถานที่ของบริษัทฯ อย่างเป็นกันเอง ซึ่งคณะฯ ได้รับประสบการณ์ องค์ความรู้ ตลอดจนแนวความคิดในการบริหารจัดการองค์กรมาปรับใช้กับธุรกิจตนเองและเครือข่ายคลัสเตอร์อย่างเต็มเปี่ยม


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/customer/www/chiangmaidigitalhub.com/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 184

ช่วงบ่าย เป็นการศึกษาดูงานด้านการถ่ายภาพและจัดการข้อมูลเชิงสำรวจโดยอากาศยานไร้คนขับ ณ บริษัท สกาย วีไอวี จำกัด กรุงเทพมหานคร หนึ่งในบริษัทเครือ Loxley ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวิวัฒน์วงศ์ วิจิตรวาทการ CEO แห่ง Sky VIV และคุณกิตติมา กิตติขจร ผู้บริหารระดับสูง บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและเป็นผู้บรรยาย พร้อมทีมงานที่ช่วยทำการสาธิตการถ่ายภาพความละเอียดสูงและจำลองการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่โดยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการคมนาคม รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ช่วยลดการใช้แรงงานคนและเวลาเชิงสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในอนาคตทางบริษัทฯ มีแนวคิดที่จะต่อยอดการพัฒนาอากาศยานและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลให้ตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลร่วมกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวรรมศาสตร์ระดับสูงต่อไป