เป็น อยู่ คือ Chiang Mai Digital Cluster…ทำให้ต่างด้วยดิจิทัล

เราอยากให้ท่านรู้จักเรา!? กลุ่มเครือข่ายคลัสเตอร์ดิจิทัลเชียงใหม่ (Chiang Mai Digital Hub: CMDH) ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน ‘เป็น อยู่ คือ Chiang Mai Digital Cluster…ทำให้ต่างด้วยดิจิทัล’ งานจะจัดขึ้นใน วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30-19.30 น. ณ บริเวณเวทีกลาง ลานกิจกรรม มีโชค พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ (หน้าธนาคารทหารไทย TMB)

งานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การบริการและตัวตนของกลุ่ม CMDH รวมถึงกิจการของสมาชิกคนทำงานด้านดิจิทัลแต่ละท่านในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มารวมพลังกันสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลเชื่อมโยงสร้างประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการ ‘กิจกรรมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมดิจิทัล) พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่’ มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างและขยายเครือข่าย กลุ่มพันธมิตรธุรกิจดิจิทัลในเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง นำความรู้และศักยภาพของแต่ละกิจการที่เป็นสมาชิกมาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ SMEs รวมไปถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ดิจิทัลกับธุกิจของ SMEs อย่างตรงจุด เราเป็นกลุ่มเอกชนด้านดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนด้านดิจิทัล เช่น DEPA, BOI, NSTDA, NIA, STeP, FIN รวมถึงกลุ่มธรุกิจอื่นๆ ได้ เราเข้าถึงและเข้าใจการสร้างบุคลากรด้านดิจิทัลที่สามารถทำงานได้จริง โดยทางกลุ่มมีแผนเข้าไปแนะนำสมาชิกในกลุ่มกับสถาบันการศึกษา เพื่อเปิดรับนักศึกษาที่มีความสนใจเข้ามาทำงานกับสมาชิกในกลุ่มตลอดทั้งปี โดยเราเชื่อมั่นว่าการที่เรารวมตัวกัน จะสามารถช่วยขับเคลื่อนและพัฒนา SMEs ของไทยให้ลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพ และขยายโอกาสด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้

ปัจจุบันโลกของดิจิทัลเปลี่ยนไปเร็วมาก ทำให้การแข่งขันด้านธุรกิจต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เรากลุ่ม CMDH ขอเสนอตัวเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ SMEs ที่พร้อมจะก้าวไปด้วยกัน


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/customer/www/chiangmaidigitalhub.com/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 184