แอปพลิเคชันเฝ้าระวังโควิด19 เก็บข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติย้อนหลัง 14 วันสำหรับคนเชียงใหม่ โดยสามารถเปิดดูการเดินทางย้อนหลังได้