สร้างเครือข่ายและสานสัมพันธ์ในฐานะเจ้าบ้าน

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ร้าน Lumdee Te Khuadang, Chiangmai
กลุ่ม CMDH มีการร่วมรับประทานอาหารกับทางกลุ่ม Cluster ยานยนต์ ชลบุรี เพื่อสร้างเครือข่ายและสานสัมพันธ์ในฐานะเจ้าบ้านที่ดี เนื่องจาก กลุ่ม Cluster ยานยนต์ ชลบุรี ได้จัดกิจกรรมมาเยี่ยมพวกเราชาวเชียงใหม่ถึงที่