การออกบูท Lanna Expo 2018 ของเครือข่ายคลัสเตอร์ดิจิทัลเชียงใหม่

การออกบูทของเครือข่ายคลัสเตอร์ดิจิทัลเชียงใหม่ (Chiang Mai Digital Hub : CMDH)  ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และ NTFV สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

ภายในบูทมีกิจกรรมและเรื่องราวความเป็นดิจิทัลหลากหลายบริษัสมาชิก ไม่ว่าจะธุรกิจแบบไหน ก็ตอบโจทย์ท่านได้ CMDH ยินดีรับใช้ สร้างเชียงใหม่ให้พัฒนาไปด้วยกัน