รายชื่อสมาชิก

เสนี มาลีพัตร
เสนี มาลีพัตร
ประธานเครือข่าย
Win Broadband
กรรมการผู้จัดการ
สุจิน เกิดอาชาชาญ
สุจิน เกิดอาชาชาญ
รองประธานเครือข่าย
Datapro Computer Systems
กรรมการผู้จัดการ
อธิศ ปทุมวรรณ
อธิศ ปทุมวรรณ
ผู้ประสานงาน (CDA)
Knowledge Centric
กรรมการผู้จัดการ
ปนิตา สิทธิเดช
ปนิตา สิทธิเดช
เหรัญญิก
Crosswalk Agency
ครีเอทีฟ ไดเร็คเตอร์
ชวัลกิตติ์ จิตต์วราวงษ์
ชวัลกิตติ์ จิตต์วราวงษ์
กรรมการ
Crosswalk Agency
มาร์เก็ตติ้ง ไดเร็คเตอร์
ปริวัตร เขื่อนแก้ว
ปริวัตร เขื่อนแก้ว
กรรมการ
Thai Data Analysis
กรรมการผู้จัดการ
ณัฐพงษ์ เจริญสุข
ณัฐพงษ์ เจริญสุข
กรรมการ
Ezy Digital Interactive
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
พัชรพงศ์ คูสุวรรณ์
พัชรพงศ์ คูสุวรรณ์
กรรมการ
Maker Asia
ยุทธนา บัวเสน
ยุทธนา บัวเสน
กรรมการ
PranWorks
กรรมการผู้จัดการ
ธนา วงษ์ตัน
ธนา วงษ์ตัน
กรรมการ
Trident Intelligence Service
กรรมการผู้จัดการ
หฤษฏ์ สุริยะโชติ
หฤษฏ์ สุริยะโชติ
กรรมการ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ สโนว์ พลูม
ศิรเมศร์ อภิชัยวิโรจน์
ศิรเมศร์ อภิชัยวิโรจน์
สมาชิก
Yes I Am Innovation
กรรมการผู้จัดการ
อนงค์ ดุกสุขแก้ว
อนงค์ ดุกสุขแก้ว
สมาชิก
Prosoft CRM
กรรมการผู้จัดการ
อิทธิ อาจหาญ
อิทธิ อาจหาญ
สมาชิก
Synapse (Thailand)
ไกรพงศ์ ตาปัญโญ
ไกรพงศ์ ตาปัญโญ
สมาชิก
KNG Studio
กรรมการผู้จัดการ
ศุภรนภัส เจนซิลีอูส
ศุภรนภัส เจนซิลีอูส
สมาชิก
Creative Chili
กรรมการผู้จัดการ
นที แสง
นที แสง
สมาชิก
Makerspace Thailand
ผู้ร่วมก่อตั้ง
ซิโร่ อิวาซากิ
ซิโร่ อิวาซากิ
สมาชิก
บริษัท ไพเมน จำกัด
ณฐกาญจน์ ดอนมูล
ณฐกาญจน์ ดอนมูล
สมาชิก
บริษัท 9 บิลเลี่ยนกรุ๊ป จำกัด
วรรณรัตน์ ยศใจ
วรรณรัตน์ ยศใจ
สมาชิก
Data Soft Computer
รุ่งเกียรติ จางไววิทย์
รุ่งเกียรติ จางไววิทย์
สมาชิก
Data Soft Computer
สุรัสวดี สุทธิกุญชร
สุรัสวดี สุทธิกุญชร
สมาชิก
Paxfinder International
ศุภชัย ธรรมจันทร์
ศุภชัย ธรรมจันทร์
สมาชิก
Boxtel
กรรมการผู้จัดการ
สรณ์ภัสณ์ เทพรัตน์กตัญญู
สรณ์ภัสณ์ เทพรัตน์กตัญญู
สมาชิก
Data Soft Computer
เสนี มาลีพัตร
เสนี มาลีพัตร
ประธานเครือข่าย
Win Broadband
กรรมการผู้จัดการ
สุจิน เกิดอาชาชาญ
สุจิน เกิดอาชาชาญ
รองประธานเครือข่าย
Datapro Computer Systems
กรรมการผู้จัดการ
อธิศ ปทุมวรรณ
อธิศ ปทุมวรรณ
ผู้ประสานงาน (CDA)
Knowledge Centric
กรรมการผู้จัดการ
ปนิตา สิทธิเดช
ปนิตา สิทธิเดช
เหรัญญิก
Crosswalk Agency
ครีเอทีฟ ไดเร็คเตอร์
ชวัลกิตติ์ จิตต์วราวงษ์
ชวัลกิตติ์ จิตต์วราวงษ์
กรรมการ
Crosswalk Agency
มาร์เก็ตติ้ง ไดเร็คเตอร์
ปริวัตร เขื่อนแก้ว
ปริวัตร เขื่อนแก้ว
กรรมการ
Thai Data Analysis
กรรมการผู้จัดการ
ณัฐพงษ์ เจริญสุข
ณัฐพงษ์ เจริญสุข
กรรมการ
Ezy Digital Interactive
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
พัชรพงศ์ คูสุวรรณ์
พัชรพงศ์ คูสุวรรณ์
กรรมการ
Maker Asia
ยุทธนา บัวเสน
ยุทธนา บัวเสน
กรรมการ
PranWorks
กรรมการผู้จัดการ
ธนา วงษ์ตัน
ธนา วงษ์ตัน
กรรมการ
Trident Intelligence Service
กรรมการผู้จัดการ
หฤษฏ์ สุริยะโชติ
หฤษฏ์ สุริยะโชติ
กรรมการ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ สโนว์ พลูม
ศิรเมศร์ อภิชัยวิโรจน์
ศิรเมศร์ อภิชัยวิโรจน์
สมาชิก
Yes I Am Innovation
กรรมการผู้จัดการ
อนงค์ ดุกสุขแก้ว
อนงค์ ดุกสุขแก้ว
สมาชิก
Prosoft CRM
กรรมการผู้จัดการ
อิทธิ อาจหาญ
อิทธิ อาจหาญ
สมาชิก
Synapse (Thailand)
ไกรพงศ์ ตาปัญโญ
ไกรพงศ์ ตาปัญโญ
สมาชิก
KNG Studio
กรรมการผู้จัดการ
ศุภรนภัส เจนซิลีอูส
ศุภรนภัส เจนซิลีอูส
สมาชิก
Creative Chili
กรรมการผู้จัดการ
นที แสง
นที แสง
สมาชิก
Makerspace Thailand
ผู้ร่วมก่อตั้ง
ซิโร่ อิวาซากิ
ซิโร่ อิวาซากิ
สมาชิก
บริษัท ไพเมน จำกัด
ณฐกาญจน์ ดอนมูล
ณฐกาญจน์ ดอนมูล
สมาชิก
บริษัท 9 บิลเลี่ยนกรุ๊ป จำกัด
วรรณรัตน์ ยศใจ
วรรณรัตน์ ยศใจ
สมาชิก
Data Soft Computer
รุ่งเกียรติ จางไววิทย์
รุ่งเกียรติ จางไววิทย์
สมาชิก
Data Soft Computer
สุรัสวดี สุทธิกุญชร
สุรัสวดี สุทธิกุญชร
สมาชิก
Paxfinder International
ศุภชัย ธรรมจันทร์
ศุภชัย ธรรมจันทร์
สมาชิก
Boxtel
กรรมการผู้จัดการ
สรณ์ภัสณ์ เทพรัตน์กตัญญู
สรณ์ภัสณ์ เทพรัตน์กตัญญู
สมาชิก
Data Soft Computer

กิจกรรมสมาชิก

  • ศึกษาดูงานสถานประกอบการที่มีการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษาดูงานสถานประกอบการของสมาชิกในกลุ่ม
  • การประชุมเพื่อเชื่อมโยง – แลกเปลี่ยนข้อมูลกันกับสมาชิกภายในกลุ่ม พร้อมกันกับจนท.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

คุณค่าที่จะได้รับ

  • พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด และแรงจูงใจ ทั้งระหว่างสมาชิก ด้วยกันและพาร์ทเนอร์จากอุตสาหกรรมอื่น
  • มีโอกาสเพิ่มยอดขายจากการสนับสนุนจัดหาช่องทางการขายเพิ่มเติมโดยสมาชิกเครือข่าย
  • ได้สร้างการเชื่อมโยงกับเจ้าของธุรกิจรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรม New S-Curve ด้วยกันจากวงสังคมของกลุ่ม

หากคุณเป็นคนทํางานด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลมีเป้าหมายในการรวมศักยภาพ และสนใจเข้าร่วมกับ CMDH เครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมดิจิทัลเชียงใหม่ สามารถตรวจสอบรายละเอียดการสมัครได้ด้านล่าง

คุณสมบัติสมาชิก

  • เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล
  • มีผลงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ช่องทางการสมัคร

สามารถแนะนําตัวและแจ้งความจํานงเข้าเป็นสมาชิก โดยการฝากบอกผ่านสมาชิก CMDH ที่คุณรู้จัก หรือติดต่อผู้ประสานงานกลุ่มผ่านช่องทางต่อไปนี้

โทรศัพท์: 0878837296
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Facebook: ChiangMaiDigitalHub