SME สัญจร 4.0

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
วันนี้ NTFV และ CMDH ต้อนรับท่านอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ภายในงาน ‘SME สัญจร พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0’ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และโรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่